Skip to main content

United States of America

SkillsUSA

Medallists

WorldSkills Kazan 2019

  • Photo of Ryan Meppelink

    Ryan Meppelink

    Bronze
    Heavy Vehicle Technology


Competitions

WorldSkills United States of America joined us in 1973.

WorldSkills Kazan 2019

23-26 August 2019

WorldSkills Abu Dhabi 2017

15-18 October 2017

WorldSkills São Paulo 2015

12-15 August 2015

WorldSkills Leipzig 2013

2-7 July 2013

WorldSkills London 2011

5-10 October 2011

WorldSkills Calgary 2009

1-6 September 2009

WorldSkills Shizuoka 2007

14-21 November 2007